خانه | بالا

 

(دریافت فایل پی دی اف)

 

اقتصاد سیاسی دین

محمدرضا نیکفر 

 

درسگفتارهایی در رادیو زمانه

 

مارس ژوئن 2007

 


"به دلیل درآمیختگی تاریخی پهنه‌ی اقتصاد با پهنه‌ی دین حق داریم حوزه‌ی تحقیقی‌ای را در نظر گیریم به نام "اقتصاد سیاسی دین". هدف پژوهش در این مورد به ساده‌ترین زبان، پژوهش درباب تحول و تطور سکه‌ی دین، ارزش آن و تأثیر آن بر دیگر عاملها و ارزشهای اقتصادی با توجه ویژه به دوران سرمایه‌داری است."

( نقل از گفتار چهارم:  "اقتصاد سیاسی دین")

 

 

(دریافت فایل پی دی اف)

 

 

فهرست گفتارها

1) دین به مثابه سرمایه

2) سرمایه‌ی دین

3) اقتصاد همچون واقعیت و امکان

4) معرفی "اقتصاد سیاسی دین"

5) ارز ایدئولوژیک

6) دین همچون رابطه و امتیاز

7) مقال دین

8) دین‌فروشی

9) حسابداری دوگانه‌ی دینی

10) وجه ارتباطی دین

11) آغاز پدیدارشناسانه‌ی اقتصاد سیاسی دین

12) کالای دینی

13) کالای دین و کیفیت اجتماعی مصرف آن

14) استاندارد کالاهای دینی

15) نظریه‌های ارزش و مشکل ارزش کالای دینی

16) مسئله‌ی ارزش

17) سیستم و ارزش

18) ارزش و منفی‌بودگی آن

19) قاعده‌ی منفی ارزش دین

20) فرمول حیات حکومت دینی

21) منفیت و غیریت

22) بازتولید غیریت

23) پیگیری شیخان و ناپیگیری روشنفکران دینی

24) ارزش و نمایش

25) بهره‌کشی دینی

26) سیستم نیازها

27) بلوک تاریخی و عوام‌گرایی حوزه‌ی دینی

28) منطق مبادله میان حوزه‌ی دین با حوزه‌های سیاست و اقتصاد

29) عاملیت دین

30) انباشت آغازین دین

31) حوزه ی دینی

32) مثبت گرایی در عین منفی بودگی

33) اقتصاد اسلامی

34) بت پرستی

35) کاهش نرخ بهره ی دینی

36) فرصت مدرن تزویج دین و دولت

37) سه مرحله در تاریخ اخیر شیعه

38) تشیع پهلوی

39)باز هم درباره ی حوزه ی دینی در عصر پهلوی

40) سنت و اسلوب

41) سکولاریزاسیون

42) تورم و بحران پایان سخن

 

   آثار دیگری از محمدرضا نیکفر

خانه | هنر استدلال | نقد خداباوری | آثار داوکینز | آثار محمدرضا نیکفر | فرهنگ واژگان

Free Web Hosting