فصل 3

 تعاریف

Definitions

تعریف عبارتی است که معنای یک مفهوم را بیان می کند. چنان که در فصل قبل دیدیم، مفاهیم را می توان پوشه هایی ذهنی دانست که به کار ساماندهی معرفت مان از طبقه بندی چیز ها می آیند. تعاریف به ما می گویند که محتوای این پوشه ها چیست. در مورد مفاهیم ساده و نسبتاً انضمامی - مانند میز یا دویدن نیاز چندانی به تعریف نداریم. تنها با یک نظر می توانید بگویید که آیا چیزی میز است یا کسی می دود. اما اغلب مفاهیم مورد استفاده ی ما انتزاعی تر و پیچیده تر اند. تعاریف به ما می گویند که مفاهیم به چه چیزهایی اشاره دارند و چه ارتباطی با دیگر مفاهیم دارند. پس تعاریف ابزارهای معرفتی مهمی هستند. برای اینکه واضح تر ببینیم که چرا تعاریف این قدر ارزشمند هستند، بگذارید به برخی مسائلی که به کمک تعریف حل می شوند نگاهی بیاندازیم.

 

 

 ادامه >>  کارکردهای تعریف

بازگشت به فهرست کتاب

Free Web Hosting