خانه | بالا | آزمون 2 | شخص ستیزی | مرجعیت

آزمون (2)

هر یک از اظهارات زیر مرتکب یکی از مغالطاتی می شود که در بخش اعتبار بررسی کردیم:

 توسل به مرجعیت 

    شخص ستیزی

 (شامل "تو هم یکی دیگری" و "مسموم کردن سرچشمه")

در هر مورد مغالطه را مشخص کنید. 

  • من فکر می کنم که ایران باید درمورد عضویت در سازمان های جهانی، و امضای معاهدات بین المللی بیشتر دقت کند. آخر مگر امام راحل در مورد خطر "استکبار جهانی" هشدار نمی دادند؟

  • چرا مجلس باید برای تصویب بودجه ی دفاعی کشور با ستاد مشترک نیروهای مسلح مشورت کند؟ آنها نظامی اند، و واضح است که  می خواهند هر قدر بتوانند بیشتر بودجه بگیرند.

  • این که "اگر ملل فقیر در دراز مدت با مسئله ی گرسنگی دست و پنجه نرم کنند، یاد خواهند گرفت که غذای موردنیازشان را خود تولید کنند" اظهار نظری سنگدلانه است. اگر شما هرگز طعم گرسنگی را چشیده بودید چنین حرفی نمی زدید.

  • این باید موضوع مهمی باشد حتی تایمز چهار ستون از صفحه ی اول اش را به آن اختصاص داده است.

  • مفسران تلویزیون همیشه صاحبان شرکت های بزرگ را متهم می کنند که "ثروت های بادآورده" کسب می کنند، اما سازمان خودشان بیشتر از هر تجارت دیگری پول درمی آورد

    ادامه >>  مصادره به مطلوب

     

خانه | بالا | آزمون 2 | شخص ستیزی | مرجعیت

Free Web Hosting