خانه | بالا | بخش 2 | بخش 1 | مقدمه- فصل 1 | یادداشت-پیشگفتار

هنر استدلال

یادداشت مترجم

دانشجوی ایرانی در طی دوران تحصیل اش، از کلاس اول دبستان تا پایان دانشگاه، مطالب بسیاری می آموزد که هیچ گاه به کارش نمی آیند. برای نمونه به  انبوه  دروس عمومی بی ربط، بیهوده و بی مایه ای توجه کنید  که نظام آموزشی ایدئولوژیک حاکم  در دانشگاه ها به خورد دانشجو می دهد. 

از مهارت های اساسی و عام  زندگی و تحقیق، تفکر انتقادی است که در سراسر این درس ها نایاب است. این دوره  در بسیاری از دانشگاه های کشورهای غربی به صورت یک درس عمومی ارائه می شود و در آن به   آموزش و بسط  مهارت های استدلال، تفکر منطقی و اندیشه ی  انتقادی می پردازند.  تا آنجا که اطلاع دارم، در تمام سطوح تحصیلی و دانشگاهی  ایران تاکنون چنین درسی گنجانده نشده است.  یافتن دلیل این فقدان دشوار نیست.  استبداد دیرزی هیچ گاه طالب مردمانی نبوده که بتوانند با دقت و روشنی، مستقلانه بیاندیشند،  مدعاها و آموزه ها را تحلیل کنند، و به نحو منطقی به نتیجه گیری و دفاع از دیدگاه های خود بپردازند.

 

مقصود از ترجمه ی کتاب "هنر استدلال"، که به صورت تدریجی بر روی اینترنت قرار خواهد گرفت، در دسترس نهادن متنی آموزشی برای  کمک به پرورش مهارت های  اندیشه ورزی انتقادی  است.  نویسنده با بیانی ساده و شیوا، و در طرحی منسجم  به ارائه ی مطالب پرداخته و برای تفهیم و ورزیدگی بیشتر از مثال ها و تمرین های فراوانی سود جسته است، به گونه ای که با اندکی پشتکار  می توان  به صورت خودآموز از کتاب استفاده کرد.

 

کوشیده ام برخی مثال ها و اسامی  متن اصلی را با مواردی جایگزین کنم که بیشتر با ذهنیت و مسائل  خواننده ی ایرانی همخوانی داشته باشند. اما، بی گمان این ترجمه بی خطا و کاستی نیست. امیدوارم خواننده ی هشیار  این نقایص را گوشزد نماید تا در ویرایش های بعدی اصلاح شوند. و سرانجام، امید  که این متن یاری کوچکی باشد به گسترش  تفکر انتقادی، که  لازمه ی آزادی  و آزادگی  است.

 

امیرغلامی   gholami46@yahoo.com

خرداد ماه 1385

_______________

  پیشگفتار مؤلف

 

هنر استدلال کتابی در مورد مهارت های اندیشیدن است. این کتاب برای دوره های منطق و تفکر انتقادی نگاشته شده و گستره ای از موضوعات کاملا سنتی را پوشش میدهد: طبقه بندی و تعریف، تحلیل برهان، سیلوجیسم (برهان قیاسی)، تعمیم استقرایی، برهان تمثیلی، استدلال آماری و تبیین. با این حال کوشیده ام در گزینش و طرح این موضوعات، اصول منطق را بیش از آنچه معمول است به صورت مهارت های آموزش دهم. شیوه های استدلال برای گستره وسیعی از مثال ها، از زندگی روزمره گرفته تا بحث های سیاسی و مسائلی که در طی تحصیل و زندگی پیش می آیند، ارائه شده است. حدود یک سوم از کتاب به تمرین ها اختصاص یافته است. در پی هر بخش از هر فصل یک آزمون تمرینی ارائه شده، که پاسخ های آنها در انتهای کتاب آمده است، تا دانشجو بتواند فهم خود را از مطالب بیازماید. در پایان هر فصل نیز تمرین های متنوعی جهت آزمودن مهارت های استدلال گنجانده شده است.

ادامه >>

خانه | بالا | بخش 2 | بخش 1 | مقدمه- فصل 1 | یادداشت-پیشگفتار

Free Web Hosting