خانه | بالا | آزمون 1 | توسل  به زور | توسل به عواطف | توسل به اکثریت

آزمون (1)

هر یک از عبارات زیر مرتکب یکی از مغالطات ذهنیت گرایانه می شوند:

 ذهنیت گرایی    توسل به اکثریت    توسل به عواطف    توسل به زور

 در هر مورد نوع مغالطه را مشخص کنید. 

1.      قاعده ی طلایی*، یک اصل استواراخلاقی است، زیرا در همه ی نظام های اخلاقی پذیرفته شده است.

2.      واردات، اقتصاد ما را تباه می کند و کارگران مان را به خاک سیاه می نشاند. پیش از اینکه پول تان را صرف خرید دِوو کنید، به آن کارگر ایران خودرو فکر کنیدکه ممکن است فردا بچه هایش گرسنه بمانند. پیش از اینکه چکمه های ایتالیایی بخرید، از خود بپرسید آیا یک ذره تجمل می ارزد که کفاشی در اصفهان، کسی که یک عمر کوشیده شرافتمندانه زندگی کند، شغل اش را از دست دهد.

3.      شما می توانید هرقدر خواستید استدلال کنید که دموکراسی تنها شیوه ی کنترل حقیقی مردم بر سرنوشت شان است، اما من آن را به چیزی نمی گیرم. من با این اعتقاد بارآمده ام که دموکراسی مایه ی فساد و تباهی است.

4.      موثر ترین شیوه ی افزایش عایدی دولت افزایش مالیات بردرآمد شرکت هاست، چون نظرسنجی ها حاکی از پذیرش گسترده ی این مطلب هستند.

5.      معلم به شاگرد: "... بالاخره، برای تجدید نظر در دیدگاه ات، به خاطر داشته باش که کی نمره ی امتحان ات را تعیین می کند."

6.      " خوب، برو باهاش ازدواج کن. چرا باید ناراحت باشی که دل مادرت می شکند؟ فکر کنم تو او را بیشتر از من دوست داریاما به من چه؟ من کی هستم که اعتراض کنم؟ من فقط مادرت هستم. من فقط بیست سال زحمت کشیده ام تا تو زوج دلخواه ات را پیدا کنی، یک پسر گل، و حالا می توانی بروی..."
_________________________________

*  فرمان "با دیگران چنان رفتار کن که می خواهی با تو رفتار شود."

ادامه >>   مغالطه های اعتبار منطقی

 

خانه | بالا | آزمون 1 | توسل  به زور | توسل به عواطف | توسل به اکثریت

Free Web Hosting