خانه | بالا | آزمون 3 | بی ربطی | تجاهل | شق کاذب | تعاقب | مصادره به مطلوب

آزمون (3)

هریک از برهان های زیر مرتکب یک مورد یا بیشتر از مغالطات مربوط به ساختار منطقی می شوند:

مصادره ی به مطلوب     تعاقب     شق کاذب     تجاهل     بی ربطی

آن مغالطه یا مغالطات را مشخص کنید.

                     دولت باید بدحجابی را از تهران ریشه کن کند، زیرا شهر تهران مستحق پوشش اسلامی است.

        امرای ارتش مسلما نژادپرست اند زیرا بیش از شصت درصد از پرسنل ارتش ترک یا کرد هستند.

        پرنوگرافی برای هر شخص متمدنی شنیع و منزجر کننده است، پس نباید مصداق آزادی بیان محسوب شود.

        از نکات سیاه کارنامه ی دولت خاتمی این است که درست پس از انتخاب او، قیمت نفت به نحو فاحشی سقوط کرد. لذا او باید مسئولیت این بلیه ی اقتصادی را بپذیرد.

        فقط شعرهای کوتاه خوب از آب درمی آیند. البته، شعرهای بلند ارزشمند بسیاری هم، مانند صدای پای آب، بوده اند. اما در واقع باید آنها را مجموعه ای از اشعار کوتاه دانست، زیرا شعرهای بلند فی نفسه خوب نیستند...

        چرا در مورد وجود خدا شک دارید؟ آیا می توانید ثابت کنید که وجود ندارد؟

        آقای مقدم، نماینده ی مجلس، انکار می کند که لیبرال است، پس باید محافظه کار باشد.

        من، به عنوان یک جبرگرا، معتقدم که هیچ یک از کنش های ما حاصل اختیار نیست، و همه ی کنش هایمان توسط قوی ترین انگیزه هایمان هدایت می شوند. مسلم است که گاهی چنین می نماید که ما انگیزه ای ضعیف تر از انگیزه ای دیگر را سرلوحه ی عمل قرار می دهیم. اما اگر چنین کنیم، تنها نشان گر آن است که انگیزه ای که ضعیف تر می نماید در واقع قوی تر بوده، زیرا تعیین کننده ی عمل مان بوده است.

        دانش آموختگان دانشگاه شریف، بیست و پنج سال پس از فارغ التحصیلی میانگین درآمدی بسیار بیشتر از دانش آموختگان دیگر دانشگاه ها دارند، پس تحصیل در شریف باید راه پولدار شدن باشد.

        "من متوجه نمی شوم چرا شما از توزیع واحد های درسی متناسب با ترم تحصیلی پشتیبانی می کنید. آیا می خواهید دانشجویان اصلا حق انتخاب واحد نداشته باشند؟"

        پرسشی از یک نظر سنجی: آیا ترجیح می دهید منابع بیشتری به حمایت از اقشار کم درآمد اختصاص یابد یا می خواهید یک عده از گرسنگی در خیابان بمیرند؟

        مریم می گوید دوستم دارد. نمی دانم حرفش را باور کنم یا نه. اما فکر کنم حرفش را باور می کنم. آخر فکر نمی کنم او در مورد موضوعی به این مهمی به کسی که دوستش دارد دروغ بگوید.

دریافت کل مغالطات در یک فایل پی دی اف

 

خانه | بالا | آزمون 3 | بی ربطی | تجاهل | شق کاذب | تعاقب | مصادره به مطلوب

Free Web Hosting