خانه | بالا

توصیه هایی برای بیخدایان

(دریافت فایل پی دی اف)

 

آشكار كردن بیخدایی نزد دوستان و همسایه ها

 

- مشكلات آشكار شدن بیخدایی در نزد دوستان و همسایه ها

- حفظ كردن رابطه با مردم

- اگر مردم مرا نادیده گرفتند چه كار كنم؟

- اگر مردم بدرفتاری پیش گرفتند چه كار كنم؟

- مقابله با عقاید و تعصبات ضد بیخدایی

- رویارویی با تبلیغات دینی

- یافتن زمینه های مشترك غیردینی

- چهره ی مثبت بیخدایی و آزاداندیشی را نشان دهید

- اگر دوستان قدیمی را از دست دادید دوستان جدیدی پیدا كنید

- آیا آشکار کردن بیخدایی خود نزد دوستان و همسایگان ارزش ریسك دارد؟

 

مشكلات آشكار شدن بیخدایی در نزد دوستان و همسایه ها

همه بیخدایان بیخدایی خود را نزد دوستان و همسایه ها فاش نمیكنند. دین خداباورانه چنان شایع است و بدگمانی نسبت به بیخدایی چنان رایج که بسیاری از ترس طرد شدن و تبعیض  حتی از ابراز عقاید خود به نزدیک ترین آشنایان شان هم پرهیز می کنند. این اتهامی جدی به اخلاق دینی در آمریكای امروزی است. در آمریكای امروز این اخلاق ناپسند دینی وجود دارد. اما این وضع نشانگر یك نكته است. اگر تعداد بیشتری از بیخدایان از پستو خارج شوند ممكن است نظر مردم تغییر پیدا كند.

 

حفظ كردن رابطه با مردم

یكی از مهمترین فکرهایی كه افراد هنگام آشكار كردن بیخدایی خود دارند این است كه آیا خواهند توانست رابطه ی دوستانه خود را با مردم حفظ كنند. این نکته قابل درک است، اما به یاد داشته باشید كه حتی اگر شما رفتار دوستانه ای داشته باشید ممکن است رفتار بعضی ها با شما تغییر کند. با تغییر آدم ها، روابط هم  تغییر میكند و این اتفاق اجتناب ناپذیر است. شاید در برخی موارد ببینید كه دیگر مایل به ادامه ی دوستی با برخی از افراد نیستید.

 

اگر مردم شما را نادیده گرفتند چه كار كنید؟

یكی از پیامدهای منفی آشكار كردن بیخدایی نزد سایرین این است كه برخی سعی میكنند دیگر كاری به كار شما نداشته باشند. کسی خوش ندارد نادیده گرفته شود، اما این نکته جای بحث دارد که آیا طرد شدن بدتر است یا تظاهر کردن . نمیتوانید كاری كنید كه مردم به شما توجه كنند اما میتوانید با خوش رفتاری خود نشان دهید كه مستحق طرد شدن نیستید.

 بالای صفحه

اگر مردم بدرفتاری پیش گرفتند چه كار كنم؟

علاوه بر نادیده گرفتن شما ممكن است برخی از افراد متعصب وقتی بفهمند که بیخدا هستید با شما بدرفتاری کنند. مثلاً شایعات بی اساسی درباره ی شما درست كنند یا با رفتارشان شما را به ستوه آورند. در این مورد هم شما نمیتوانید جلوی این رفتارها را بگیرید اما میتوانید سعی كنید كه با رفتار بجا و شایسته قدری از اثر تعصبات کور آنها را بکاهید. چه بسا بهترین انتقام از بدخواهان این باشد كه شما فرد بهتری باشید.

 

مقابله با عقاید و تعصبات ضد بیخدایی

حتی اگر بیخدایی خود را فاش نكنید ممکن است با نظرات متعصبانه و نیش و کنایه های ضد بیخدایی روبرو شوید. قبلاً مردم عادت داشتند درباره سیاه پوستان یا یهودیان بدگویی کنند، اما امروزه دیگر این کینه ورزی ها در آمریکا از نظر اجتماعی پذیرفته نیست. اما برخی هنوز می کوشند با اهانت به بیخدایان حس برتری جویی خود را ارضا کنند. وقتی با چنین کسانی روبرو شدید، سعی كنید اشتباه بودن رفتارشان را به آرامی توضیح دهید و اگر به شما احترام نگذاشتند و همچنان اهانت کردند به سادگی محل را ترك كنید.

 بالای صفحه

رویارویی با تبلیغات دینی

همواره برخی از افراد پس از اینکه دانستند که شما بیخدا هستید سعی كنند شما را دوباره به دین برگردانند. ممكن است فقط برای شما ایمیلی مهرورزانه بفرستند تا مثلاً شما را قانع کنند که دینشان چقدر بهتر از بیخدایی است؛ یا ممكن است درباره وجود خدا با شما بحث كنند. عكس العمل شما به شخصیتتان و به موقعیت بستگی دارد. اگر به بحث علاقه دارید میتوانید با آنها بحث كنید اما توجه داشته باشید که انتظار چندانی از حاصل این بحث ها نداشته باشید.

 

یافتن زمینه های مشترك غیردینی

كلید حفظ رابطه ی دوستانه پس از فاش كردن بیخدایی این است كه به دنبال زمینه های مشترك غیردینی بگردید. نزد بسیاری افراد یافتن این زمینه ها دشوار نیست: ورزش، خانواده و كار میتواند ارتباطی فارغ از دین را برای شما فراهم آورند. در مورد برخی از افراد یافتن زمینه های مشترک دشوار است زیرا شیوه زندگی آنها با دین گره خورده است و در برخورد با آنها نمیتوانید كاری انجام دهید.

 بالای صفحه

چهره ی مثبت بیخدایی و آزاداندیشی را نشان دهید

پس از آشكار کردن بیخدایی تان، میتوانید به شیوه های مختلفی بر نظر خود استوار باشید. به هر حال توجه كنید كه دوستان و آشنایان شما قبلاً بر اساس شایعات در مورد بیخدایان قضاوت میكردند اما حالا می توانند بر مبنای  رفتار شما قضاوت کنند. شاید این شیوه ی قضاوت درباره ی بیخدایی درست نباشد، اما حقیقت تلخ است. پس بهتر است تا می توانید چهره خوش آیند بیخدایی و آزاد اندیشی را به دیگران نشان دهید.

 

اگر دوستان قدیمی را از دست دادید دوستان جدیدی پیدا كنید

در برخی موارد ممکن است برخی از دوستان تان را از دست بدهید. اگر كسی نتوانست با یك بیخدا دوست باشد یا حداقل محترمانه رفتار کند، اصولاً دوست خوبی نیست و شما این موضوع را فهمیده اید. شما نمیتوانید همسایگانتان را عوض كنید، مگر اینکه نقل مکان کنید. اما میتوانید دوستان جدیدی پیدا كنید. میتوانید به دنبال گروهای بیخدا یا گروههایی كه دین در آنها نقشی ندارد بگردید.

 بالای صفحه

آیا آشکار کردن بیخدایی خود نزد دوستان و همسایگان ارزش ریسك دارد؟

همه بیخدایان با این پرسش مواجه می شوند که آیا آشكار کردن بیخدایی خود نزد آشنایان ارزش ریسک دارد یا نه. بسیاری از آنها یا به این خطر اهمیت نمی دهند یا اینکه صداقت را به همه چیز ترجیح میدهند. اما بقیه چندان مطمئن نیستند. حق هم دارند که نگران باشند، چون در مناطقی زندگی میكنند كه مردم فکر می کنند برای یک میهندوست اخلاقی و نجیب بودن لازم است كه آدم دیندار باشد. برای یک بیخدا دشوار است که در جایی زندگی کند که مردم بیخدایی را معادل غیر قابل اعتماد بودن و خائن به وطن بودن می دانند. 

در واقع درست به سبب این گونه پیشفرض های غلط در مورد بیخدایی است که از پستو در آمدن چنین اهمیت می یابد. تا وقتی که بیخدایان در پستو بمانند این پیام را می رسانند که بیخدایی مایه ی شرمساری است. با وجود تمامی مشكلاتی كه وجود دارد آشكار كردن بیخدایی می تواند سبب شود كه اسطوره ها و سوءتفاهم هایی كه در مورد بیخدایان وجود دارد از بین برود و قضاوت ها بر پایه ی واقعیت باشد. این عمل بسیار موثر تر از آن است كه با بحث كردن به مردم نشان دهید كه اشتباه میكنند. 

همجنسگرایان آمریكا نیز مشكل مشابهی داشتند. قبلاً تقریباً همهه ی همجنسگرایان در پستو بودند زیرا گفته میشد كه همجنسگرایی موجب شرمساری است. همجنسگرایان با ماندن در پستو به این تصور اعتبار میبخشیدند. هنگامی كه تعداد زیادی از آنها گرایش خود را فاش كردند به همگان نشان دادند كه این عمل مایه ی شرمساری نیست و آنان توانستند حقوق خود را مطالبه کنند. امروزه بیخدایان در وضع بدتری نسبت به همجنسگرایان هستند. شانس رای آوردن یك كاندیدای همجنسگرا از یك كاندیدای بیخدا بیشتر است. بیخدایان باید از پیشرفت همجنسگرایان درس بگیرند و برخی از تاکتیک های آنها را پیاده كنند. اولین مرحله این است كه از پستو خارج شوند و بدون عذر و تردید بیخدایی خود را ابراز كنند.

بالای صفحه

ادامه >>  بیخدایان و همکاران: آشکار کردن بیخدایی در محل کار

 

(دریافت فایل پی دی اف)

 

فهرست

كودكان بیخدا در برابر خانواده های مذهبی

 - دین، بیخدایی و ارزشهای خانوادگی: آیا حفظ ارزشهای خانوادگی نیازمند دین و خدا است؟

- كودكان بیخدا و فرهنگ دینی خانواده: بیخدایان باید چه كار کنند؟

- دعوت شدن به مراسم و مكانهای دینی

- وقتی خانواده شما دین را به كودكانتان تحمیل میكنند چه اتفاقی می افتد؟

- حضور در مراسم دینی

آشكار كردن بیخدایی نزد خانواده

- مشكلات اظهار بیخدایی در خانواده

- برخود با تعصبات ضد بیخدایی

- چگونه بیخدایی خود را در خانواده آشكار كنیم؟

- اگر اعضاء خانواده از بیخدایی من ناراحت شدند چه كار كنم؟

- اگر خانواده گفت كه شما فقط وارد یك مرحله ی خاص شده اید چه كار كنم؟

- اگر خانواده از من خواست كه بیخدایی خود را از دیگران پنهان کنم چه كار كنم؟

- اگر خانواده از من خواست كه بیخدایی خود را از دیگران پنهان کنم چه كار كنم؟

- اگر خانواده از من خواست كه هنوز هم به كلیسا بروم چه كار كنم؟

- اگر خانواده اظهار كرد كه شما تاثیر بدی بر دیگران میگذارید چه كار كنید؟

- اگر خانواده بکوشد مرا به دین خویش برگرداند چه کار کنم؟

- آیا آشكار كردن بیخدایی در خانواده ارزش ریسک كردن دارد؟

آشكار كردن بیخدایی نزد دوستان و همسایه ها

 بیخدایان و همکاران

- مشكلات آشكار شدن بیخدایی در محل كار

- برخورد با تعصبات ضد بیخدایی در محل كار

- برخورد با تبعیض های ضد بیخدایان در محل كار

- برخورد با تبلیغات دینی در محل كار

- برخورد با فشارهایی كه شما را مجبور میكند كه صدقه ی دینی بدهید

- برخورد با نشانه های دینی در محل كار

- برخورد با بحث های دینی در محل کار

- برخورد با مناسک دینی در محل كار

- ترویج بیخدایی یا شك گرایی در محل كار

- آیا آشكار كردن بیخدایی در محل كار ارزش ریسك كردن دارد؟  

بیخدایان و مراسم ازدواج

- چرا یك بیخدا ازدواج می كند؟

- نامزد من ازدواج دینی میخواهد اما من موافق نیستم

- خانواده های ما خواهان برگذاری مراسمی مذهبی هستند ولی ما این را نمی خواهیم

- آیا امکان ازدواج غیر دینی برای بیخدایان وجود دارد؟

- من به یک جشن ازدواج مذهبی دعوت شده ام

بیخدایان و تاهل

- آیا یك بیخدا میتواند با یك خداباور ازدواج كند؟

- اهمیت احترام و رواداری

- تفاوت باورهای دینی و غیر دینی

- آیا یک زوج بیخدا سازگارتر از زوجی بیخدا-خداباور هستند؟

- من وقتی كه ازدواج كردم فردی دیندار بودم اما حالا دچار شك شده ام

- همسرم پس از ازدواجمان مذهبی تر شده است

- بستگان همسرم نمیدانند كه بیخدا هستم، آیا باید به آنها بگویم یا نه؟

- بستگان همسرم حرفهایی علیه با بیخدایی میزنند، باید چه كار كنم؟

  مطالب  دیگری درباره ی بیخدایی

- پیرامون بیخدایی

بیخدایی 101

- اسطوره ی بیخدایی

- بیخدایی و لاادریگری

- هفت سوء تفاهم رایج درباره ی بیخدایی

خانه | بالا

 

Free Web Hosting