خانه | بالا

شبه سکولاریسم (Pseudo-Secularism)

در زمینه علوم اجتماعی به معنای گرایش تلوحی به نوعی از سکولاریسم است که متفاوت از سکولاریسم صریح می باشد.این اصطلاح به رویه ی دولت هایی اطلاق می شود که رسماً سکولار هستند، اما در سیاست هایشان، با گروه های دارای فرهنگ های متفاوت، از رویه های ناهمگونی پیروی می کنند.

دولت هند نمونه مناسبی از این پدیده است چرا که در هند مسلمانان و مسیحیان دارای امتیازات، سهم ها و موقعیت های ویژه ای نسبت به هندوها هستند. این وضع به زعم دولت موجب ایجاد توازن و ثبات سیاسی می شود. به نظر هندوها این شرایط ، جامعه هند را  جامعه ای شبه  سکولار می سازد چرا که تبعیض علیه آنان با سکولاریسم واقعی منافات دارد. در آلمان دولت برای دو گروه مسیحی مالیات جمع می کند حال آنکه دیگر ادیان و بی دینان بدون کمک دولت به جمع آوری منابع مالی مورد نیاز خود می پردازند. همچنین در مدارس دولتی آلمان به دانش آموزان تعلیمات دینی آن دو گروه خاص مسیحی آموخته می شود.

در ایالات متحده، قانون اساسی صریحا جدایی کلیسا و دولت را تصریح می کند. با این حال جمعیت غالب مسیحی اغماض هایی را در این سیاست جاری می دارد. برای مثال بر روی دلار نوشته شده : "به خدا توکل می کنیم"؛ و ادای سوگند در دادگاه ها با نام خدا صورت می گیرد.

 

خانه | بالا | اگنوستیسیم | شبه سکولاریسم | سکولاریسم | بیخدایی | خردگرایی | ماتریالیسم | مفهوم آزادی | عدالت اجتماعی

Free Web Hosting