خانه | بالا

بیخدایی کاذب

(ایدئولوژی های قُدسی جدید)

ستاره پرستی

'ستاره' پرستی

امر قدسی می تواند به شکل خلق و عبادت "ستارگان نمایش "، "خدایان میدان مسابقه"، رهبران سیاسی ... بیانجامد. "هوادار" همان برخوردی را با "ستاره" ی محبوب اش دارد که "مؤمنان وارسته" با  خدایش دارد. این رابطه می تواند چنان قوی باشد که موجب گسیخت کامل رابطه ی شخص  با واقعیت شود.

 

امور قدسی

دین

ستاره پرستی

خدا (یان)

یهوه، خدا، الله

معبود 'ستاره' است

اساطیر

 تورات، انجیل، قرآن

رخدادهای زندگی 'ستاره' (عشق، جنسیت، طلاق، تصادف ها، نقل و انتقال در مورد  بازیکنان فوتبال و ...)

پیامبران

موسی، عیسی، محمد ...

خبرسازان، مربیان ورزشی، روزنامه نگاران عوام پسند

سروش غیبی

 

بیانات و مصاحبه های "ستاره ها"

فِتیش ها

ماتَرَک پیامبر و امامان

لوازم شخصی ستاره، امضای ستاره

مناسک

غسل تعمید، حج،

شوها، مسابقه های ورزشی، کلوب های هوادارن، گردهم آیی های سیاسی

نمادشناسی

مجسمه ی عیسای مصلوب، نقاشی های مریم مقدس و کودک اش ...

عکس های ستاره ها

 

 

خانه | بالا | ناسیونالیسم | نازیسم | دیکتاتوری کمونیستی | کاپیتالیسم | ستاره پرستی | رائلیسم

 

Free Web Hosting