سکولاریسم برای ایران

                                                   

 
 

گفتگو درباره ی این برگ

گفتگو دات کام

 

 

 تالار سکولاریسم برای ایران

 

خبرنامه

برای اطلاع از  مطالب جدید  این سایت در گروه        "سکولاریسم برای   ایران"   یاهو عضو شوید.

 

  بیخدایی > اقسام بیخدایی

     اقسام  اتئسیم

 اومانیسم

 فلسفه ای برای زندگی که جهان را بدون استفاده از ایده های فراطبیعی تبیین می کند.

 

سکولاریسم

یک فلسفه ی بیخدای که تأکید دارد هیچ کس نباید به خاطر نداشتن ایمان دینی مورد تبعیض و اجحاف قرار گیرد.

 

خردگرایی (راسیونالیسم)

رویکردی به زندگانی مبتنی بر خرد و شواهد.

 

 پست مدرنیسم

دیدگاهی به مذهب، بدون خدا و بدون ارزش های مطلق

 

بودیسم

نوعی شیوه ی زندگی مبتنی بر آموزه های سیذارتا گوتاما.

 

یهودیت اومانیستی

قسمی از یهودیت که فاقد خدا است.

 

بیخدایی مسیحی

نوعی مسیحیت که فاقد خدا است.

  

یونیتارین یونیورسالیسم

دینی مبتنی بر باورهای شخصی، که اغلب مؤمنانش موضعی غیرواقع گرا نسبت به خدا دارند و برای توجیه دین به نوع بشر رجوع می کنند.

  

بالا

 

برگ نخست

بیخدایی (بیخدایی)

بیخدایی

خلاصه
تاریخچه
دلایل
مراسم
ویژگی ها
اقسام بیخدایی
پرسش و پاسخ درباره ی بیخدایی
اسطوره ی بیخدایی
 
Free Web Hosting