خانه | بالا | ذهنیت گرایی | خلاصه | اعتبار | مغالطه بیابیم | تمرین | ساختار منطقی

مغالطه چیست و چه اهمیتی دارد؟

(دریافت کل مطلب مغالطه ها در یک فایل P.D.F)

 

مغالطه چیست؟ مغالطه (یا سفسطه) ، برهان (یا استدلال) ی چنان ضعیف است که مقدمات (یا فرضیات) آن اصلا نتیجه اش را پشتیبانی نمی کنند.

مغالطه هایی که در اینجا بررسی می کنیم، آنهایی هست که در گفتگوها و بحث های روزمره مکررا با آنها مواجه می شویم. گاهی آنها را مغالطات ارتباط می خوانند، زیرا مقدمات آنها به صدق نتیجه شان نامربوط اند اما با دید سطحی پذیرفتنی می نمایند. برای شخص ناآگاه، چنین می نماید که مقدمات برهان به نتیجه مربوط هستند. به همین خاطر است که مردم مکررا مرتکب این مغالطات می شوند.

شناختن مغالطه ها چه اهمیتی دارد؟ توانایی تشخیص مغالطه ها به دو دلیل اهمیت دارد:

 1) به ما کمک می کند تا در اندیشه مان از آنها اجتناب کنیم، و بتوانیم هنگامی که در بحثی علیه مان به کار گرفته شوند، آنها را تشخیص دهیم. آگاهی آمادگی می آورد.

2) فهم اینکه چرا این این الگوهای برهان غلط اندازند، در فهم سرشت استدلال خوب به ما کمک خواهد کرد. هر مرض جدیدی که پزشکان کشف می کنند، آنان را از سرشت سلامتی آگاه تر می سازد، همین مطلب در منطق نیز صادق است.

آیا تمام مغالطه ها در اینجا ذکر شده اند؟

خیر، نباید مغالطاتی را که در اینجا مطرح شده، فهرست کاملی انگاشت. انواع استدلال بد، بسی پرشمارتر از اینهاست. در اینجا تنها مغالطاتی ذکر شده اند که اولا بیش از همه ممکن است در بحث های روزمره با آنها مواجه شوید، و ثانیاً نشانگر نکاتی در مورد سرشت استدلال خوب هستند.  

ممکن است پس از مطالعه ی این مغالطه ها ، نمونه هایی دیگری را به خاطر آورید، یا با انواعی مواجه شده باشید که در این طبقه بندی نمی گنجند. در آن صورت خوشحال می شویم  که آنها را با ما در میان بگذارید( شما چه مغالطه هایی سراغ دارید؟  و این بخش را با مطالب خود غنی تر سازید.

می توان  مغالطه ها را به سه دسته تقسیم بندی نمود که برای هر دسته آزمونی هست :

مغالطه های ذهنیت گرایانه           آزمون (1)

مغالطه های اعتبار                     آزمون (2)

مغالطه های ساختار منطقی          آزمون (3)

در این جا همچنین خلاصه ی از مغالطه ها و یک تمرین کلی هم در مورد کل مغاطله ها  ارائه شده است.

 

(دریافت کل مطلب مغالطه ها در یک فایل P.D.F)

خانه | بخش 2 | بخش 1 | مقدمه- فصل 1 | یادداشت-پیشگفتار

Free Web Hosting