خانه | بالا | دیدگاه های حقوقی | ملاحظات فلسفی و اخلاقی | حقوق زن | حقوق جنین

 

 

Abortion (image: ultrasound scan of foetus) 

 

 

 سقط جنین

 موضوع  سقط جنین برای زنان و مردانی که در آستانه ی تصمیم گیری در مورد پایان دادن به بارداری و کشتن جنین هستند، بسیار دردناک است.

 بحث سقط جنین درباره ی درستی یا نادرستی خاتمه دادن به  بارداری و کشتن جنین پیش از انجام زایمانِ طبیعی است. این نوشتار ملاحظات  و استدلال های مربوط به سقط جنین را مطرح می کند.

  (دریافت فایل پی دی اف)

فهرست مطالب

 

  • دیدگاه های قانونی

o             پیشگفتار

o             سقط جنین کِی قانونی است؟

o             خصوصی بودن

o             حقوق پدر

o             تاریخچه

 

 

  • ملاحظات فلسفی و اخلاقی

o             مقدمه

o             شخصیت اخلاقی

o             موارد دشوار

o             همسازی

o             حق حیات

o             آیندگان به مانند ما

o             دفاع از خود

o             مسئولیت مادر

o             معلولیت جنین

o             یقین اخلاقی

 

  • حقوق مادر

o             مقدمه

o             استدلال های مدافع سقط جنین

o             استدلال های مخالف سقط جنین

o             حقوق بارداری

o             فمنیست های اولیه

 

 

 

  • حقوق جنین

o             مقدمه

o             جنین در چه مرحله ای 'زنده' است؟

o             جایگاه اخلاقی در گذر تاریخ

o             انسان بالقوه، حقوق بالقوه

 

ادامه >> پیشگفتار

منبع: http://www.bbc.co.uk/religion/ethics

خانه | بالا | دیدگاه های حقوقی | ملاحظات فلسفی و اخلاقی | حقوق زن | حقوق جنین

Free Web Hosting