فلسفه و دین

 

 

 تماس پیوندها کتابخانه اسلام اخلاق تاریخ و سیاست حقوق بشر برگ نخست

 

فرهنگ واژگان

 

ماتریالیسم

 خرد گرایی 

  بیخدایی / بیخدایی

 اگنوستیسیزم

 شبه سکولاریسم

سکولاریسم 

 

 

علم و دین

 

 

 

نقد خداباوری

بیخدایی (اتئیسم)

 

 

انتخاب شیوه گذراز فیلتر

 

 

خانه | کتابخانه | حقوق بشر | تاریخ و سیاست | فلسفه و دین | مقالات مرجع | اخلاق | اسلام | پیوندها | درباره ی ما | تماس | بیخدایی

هنر استدلال

 بخش اول (مفاهیم و گزاره ها)

بخش دوم (برهان ها)

فصل اول

درآمد

 

فصل دوم

 طبقه بندی

 

فصل سوم

تعاریف

 

فصل چهارم

گزاره ها 

 

فصل پنجم

تحلیل مقدماتی برهان

 

فصل ششم 

 مغالطه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مغالطه های ذهنیت گرا
  • اعتبار
  • مغالطه های ساختار منطقی
  • خلاصه
  • تمرین

(جزئیات عناوین این فصل را در جدول زیر ببینید)

 

 

مغالطه ها (Fallacies)

مغالطه چیست و چه اهمیتی دارد؟

مغالطه های ذهنیت گرا (سوبژکتیو)

ذهنیت گرایی

توسل به اکثریت

توسل به عواطف

 

اعتبار

توسل به زور

توسل به مرجعیت شخص ستیزی

آزمون(1)

آزمون (2)

 

مغالطه های ساختار منطقی

مصادره به مطلوب

تعاقب

شق کاذب

تجاهل

بی ربطی

آزمون (3 )

 

خلاصه ی مغالطه ها

برای گرفتن کل مطالب این بخش در یک فایل پی.دی.اف. اینجا را کلیک کنید      

تمرین

شما چه مغالطه هایی سراغ دارید؟

 

 

مقالات مرجع

(برگرفته از دائرة المعارف فلسفه ی استنفورد)

(برگرفته از دائرة المعارف اینترنتی فلسفه)

 

سکولاریسم برای ایران

This site was last updated 09/10/08

Free Web Hosting